LVU, LPT & LVM

I samband med vissa socialrättsliga ärenden rörande lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lag om psykatrisk tvångsvård (LPT) föreligger rätt till offentligt biträde i form av en advokat där kostnaderna för det juridiska biträdet erläggs av staten. Som exempel på ärenden som omfattas av angivna lagar kan nämnas olika former av tvångsomhändertaganden avseende såväl barn som missbrukare eller någon som är psykiskt sjuk.

Advokat Katarina Colliander erhåller löpande uppdrag som offentligt biträde i ärenden rörande LVU, LVM och LPT. Är Du, Din familj eller någon bekant föremål för åtgärder enligt den socialrättsliga lagstiftningen är Du välkommen att kontakta advokatbyrån varefter vi omgående kan avgöra om det föreligger möjlighet till förordnande av offentligt biträde. Vi handhar därvid samtliga kontakter med berörda myndigheter.