Brottmål

Advokat Katarina Colliander åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare.

Målsägandebiträde
Den som har utsatts för brott har under vissa förutsättningar rätt till juridiskt biträde i form av ett målsägandebiträde vars uppgift är att tillvarata målsägandens intressen. Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten efter begäran från målsäganden som kan begära att en särskild advokat utses. Begär inte målsäganden en särskild advokat utser tingsrätten någon som rätten anser lämplig för uppdraget.

Advokat Katarina Colliander åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. Har Du utsatts för brott eller har frågor kring målsägandebiträde är Du välkommen att kontakta advokatbyrån. Önskar Du att advokat Katarina Colliander utses till målsägandebiträde kan Du själv begära detta vid tingsrätten eller be oss kontakta tingsrätten med Din begäran.

Offentlig försvarare
Den som är misstänkt för ett brott har under vissa förutsättningar rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare har till uppgift att tillvarata den misstänktes intressen under såväl förundersökningen som en eventuell rättegång.

Advokat Katarina Colliander åtar sig uppdrag som offentlig försvare avseende de flesta typer av mål. Är du eller en person som Du känner misstänkt för ett brott är Du välkommen att ta kontakt med Katarina Colliander som snabbt kan avgöra om rätt till offentlig försvarare föreligger och om så är fallet även ansöka om att offentlig försvarare förordnas.