Rättsområden

Katarina Colliander är specialiserad på familjerätt och socialrätt.

Inom familjerätt åtar sig Katarina Colliander tvister om vårdnad, barns boende och umgänge.

Inom socialrätt åtar sig Katarina Colliander uppdrag inom LPT, LVU och LVM.

Katarina Colliander hjälper till att ansöka om rättshjälp och rättsskydd.