Rättsområden

Katarina Colliander är specialiserad på familjerätt, socialrätt och
brottmål.

Inom familjerätt åtar sig Katarina Colliander tvister om vårdnad, barns
boende och umgänge.

Inom socialrätt åtar sig Katarina Colliander uppdrag inom LPT, LVU och LVM.

Inom brottmål åtar sig Katarina Colliander uppdrag som målsägandebiträde.

Katarina Colliander hjälper till att ansöka om rättshjälp och rättsskydd.