Brottmål Advokat Katarina Colliander är specialiserad på brottmål och erhåller löpande uppdrag som offentlig försvarare. Är du misstänkt för brott är du välkommen att kontakta advokatbyrån för en genomgång av ditt ärende. Du kan även begära att Katarina Colliander utses som offentlig försvarare för dig.
Brottmål
Målsägandebiträde Advokat Katarina Colliander har lång erfarenhet som målsägandebiträde. Har Du blivit utsatt för brott kan Du vid tingsrätten begära att advokat Katarina Colliander utses till målsägandebiträde. Du kan även kontakta advokatbyrån varefter vi hjälper Dig med begäran om målsägandebiträde.
Målsägandebiträde

Advokatbyrån Katarina Colliander är en modern och klientorienterad advokatbyrå med kontor i Lund. Inriktningen på verksamheten är brottmål samt socialrätt i form av LVU, LPT, LVM.

Som klient hos advokat Katarina Colliander kan Du vara säker på ett erhålla en kunnig, engagerad och tillgänglig advokat som tillser att Dina intressen tillvaratas och att Du erhåller kompetent och effektiv juridisk rådgivning.

Advokatbyråns klienter består i huvudsak av privatpersoner.