Familjerätt Advokat Katarina Colliander är specialiserad på familjerätt – ett område inom vilket hon har lång och gedigen erfarenhet. Som exempel på familjerättsliga ärenden vilka Katarina Coliander åtar sig kan nämnas vårdnads- och umgängestvister, bodelningärenden, äktenskapsskillnader, rådgivning avseende arv och testamente, upprättande av olika familjerättsliga dokument och avtal såsom t ex testamenten, äktenskapsförod, samboavtal m fl.
Familjerätt
Medling i familjerättsliga ärenden Advokat Katarina Colliander har särskild kompetens inom medling i familjerättsliga ärenden. Par som separerat kan gemensamt anlita Katarina Colliander som medlare för att finna en samförståndslösning avseende såväl själva bodelningen som vårdnad, boende och umgänge.
Medling i familjerättsliga ärenden
Målsägandebiträde Advokat Katarina Colliander har lång erfarenhet som målsägandebiträde. Har Du blivit utsatt för brott kan Du vid tingsrätten begära att advokat Katarina Colliander utses till målsägandebiträde. Du kan även kontakta advokatbyrån varefter vi hjälper Dig med begäran om målsägandebiträde.
Målsägandebiträde

Advokatbyrån Katarina Colliander är en modern och klientorienterad advokatbyrå med kontor i Lund. Inriktningen på verksamheten är allmän praktik med särskild inriktning på familjerätt, medling i familjerättsliga ärenden, brottmål samt socialrätt i form av LVU, LPT, LVM.

Som klient hos advokat Katarina Colliander kan Du vara säker på ett erhålla en kunnig, engagerad och tillgänglig advokat som tillser att Dina intressen tillvaratas och att Du erhåller kompetent och effektiv juridisk rådgivning.

Advokatbyråns klienter består i huvudsak av privatpersoner.